Kadaster RSS Feeds WKPB (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken)

Tarieven per 1 januari 2020

Het Kadaster wijzigt per 1 januari 2020 zijn tarieven. Het gaat hierbij om een verhoging van 5% bestaande uit een algemene verhoging van 2% en een verhoging van 3% in verband met de loon- en...

Voortgangsmonitor overgang LV Wkpb naar BRK beschikbaar

Om de voortgang van het overzetten van data uit de LV Wkpb naar de Basisregistratie Kadaster (BRK) inzichtelijk te maken, staat er nu een voortgangsmonitor online.

Kwaliteitsdashboard LV Wkpb uitgebreid en verbeterd

Het kwaliteitsdashboard voor de Landelijke Voorziening Wkpb (LV Wkpb) is verbeterd en uitgebreid.

Stappenplan Beter Kenbaar Stap 2 vanaf nu beschikbaar

Stappenplan 2 Vernieuwing Wkpb is beschikbaar. Dit stappenplan beschrijft welke brondocumenten u tijdens de transitie in de Openbare Registers moet opnemen.

Kwaliteitsdashboard voor de Landelijke Voorziening Wkpb

Gemeenten, bronhouder van de Landelijke Voorziening Wkpb (LV Wkpb) krijgen meer inzicht in de Wkpb met het nieuwe kwaliteitsdashboard.

Nieuwe informatie over gewijzigde Wkpb

Op onze website is vanaf nu nieuwe informatie te vinden over de overgang van de huidige registratie in de Wkpb naar de Basisregistratie Kadaster (BRK).