Kadaster RSS Feeds WKPB (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken)

Inloggen met eHerkenning op Mijn Kadaster

Vanaf vandaag bieden wij u naast de reguliere inlogmogelijkheid op Mijn Kadaster, ook eHerkenning aan als inlog voor Mijn Kadaster.

Coronavirus: dienstverlening Kadaster gewoon beschikbaar

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft ook het Kadaster de nodige maatregelen getroffen, waarbij wij de richtlijnen van het RIVM opvolgen.

Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) per 1 april 2020 van kracht

De Tweede en de Eerste Kamer hebben ingestemd met het voorstel tot wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb). De wijziging wordt per 1 april 2020 van kracht.

Tarieven per 1 januari 2020

Het Kadaster wijzigt per 1 januari 2020 zijn tarieven. Het gaat hierbij om een verhoging van 5% bestaande uit een algemene verhoging van 2% en een verhoging van 3% in verband met de loon- en...

Voortgangsmonitor overgang LV Wkpb naar BRK beschikbaar

Om de voortgang van het overzetten van data uit de LV Wkpb naar de Basisregistratie Kadaster (BRK) inzichtelijk te maken, staat er nu een voortgangsmonitor online.

Kwaliteitsdashboard LV Wkpb uitgebreid en verbeterd

Het kwaliteitsdashboard voor de Landelijke Voorziening Wkpb (LV Wkpb) is verbeterd en uitgebreid.

Stappenplan Beter Kenbaar Stap 2 vanaf nu beschikbaar

Stappenplan 2 Vernieuwing Wkpb is beschikbaar. Dit stappenplan beschrijft welke brondocumenten u tijdens de transitie in de Openbare Registers moet opnemen.