Kadaster RSS Feeds WKPB (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken)

Stappenplan Beter Kenbaar Stap 2 vanaf nu beschikbaar

Stappenplan 2 Vernieuwing Wkpb is beschikbaar. Dit stappenplan beschrijft welke brondocumenten u tijdens de transitie in de Openbare Registers moet opnemen.

Kwaliteitsdashboard voor de Landelijke Voorziening Wkpb

Gemeenten, bronhouder van de Landelijke Voorziening Wkpb (LV Wkpb) krijgen meer inzicht in de Wkpb met het nieuwe kwaliteitsdashboard.

Nieuwe informatie over gewijzigde Wkpb

Op onze website is vanaf nu nieuwe informatie te vinden over de overgang van de huidige registratie in de Wkpb naar de Basisregistratie Kadaster (BRK).