Woningprijsstijging grootst in buurten met veel corporatiebezit

Woningprijsstijging grootst in buurten met veel corporatiebezit

De leefbaarheid in buurten met veel corporatiebezit gaat achteruit. Dit constateerde AEDES, de branchevereniging van woningcorporaties. Verrassend genoeg stijgen de woningprijzen in deze buurten juist harder.

In de 44 grootste steden van Nederland (G44) zijn vanaf 2013 de woningprijzen in buurten met veel corporatiebezit sterker gestegen dan in buurten met voornamelijk koopwoningen. 

De figuur laat de prijsontwikkeling zien in corporatiebuurten en andere buurten in de G44-gemeenten. In corporatiebuurten zijn tussen de 50 en 80% van de woningen in bezit van woningcorporaties.

Prijsontwikkeling in corporatiebuurten en andere buurten in de G44-gemeenten

We zien dat de prijzen in corporatiebuurten tijdens de crisis minder snel daalden dan die in de buurten met voornamelijk koopwoningen. Na de opleving van de economie herstelde de gemiddelde woningprijs in corporatiebuurten tevens sneller. Het verschil in prijsontwikkeling tussen corporatiebuurten en de andere buurten neemt toe vanaf 2017, met 2019 als hoogtepunt.

Extra stijging in de G4-steden

De corporatiebuurten in de G4-steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht leggen extra gewicht in de schaal. Hier – en dan met name in Amsterdam – stegen de afgelopen jaren de prijzen sterker dan in de andere G44-steden. Ook vonden in de G4-corporatiebuurten meer verkopen plaats. Als we de G4-steden buiten onze analyse houden, dan is het verschil tussen corporatiebuurten en buurten met voornamelijk koopwoningen minder groot. 

Koopstarters op krappe woningmarkt 

Wat is de reden dat de prijzen sneller stijgen in corporatiebuurten, ondanks de achteruitgang van leefbaarheid die AEDES waarneemt? Het kan zijn dat de gemiddelde verkoopprijs er een stuk lager ligt. Woningen met een lagere waarde stijgen in een opgaande markt namelijk relatief sneller dan die in het duurdere segment. Daarnaast kopen veel mensen juist in deze buurten hun eerste woning. We zien dat starters in krappe woningmarktgebieden bereid en genoodzaakt zijn de sterk stijgende prijs te betalen.

Investeringen zorgen voor waardestijging

Wat ook goed kan, is dat het onderhandelingsakkoord tussen voormalig minister Vogelaar en de woningcorporaties uit 2007 zijn vruchten afwerp. Zij hebben veel in deze buurten geïnvesteerd, in de veronderstelling dat deze investeringen ook zorgen voor een waardestijging van het vastgoed. Het gaat om directe vastgoedinvesteringen en buurtinvesteringen zoals buurtwinkels, huismeesters en speelplekken. 

Dit artikel is geschreven door adviseur Leo Prins en woningmarktexpert Paul de Vries. Het verscheen ook op de website van ESB, het vakblad voor economen