Kadaster RSS Feeds Nieuws op homepage

Man en paard: herverkaveling of kavelruil

Als je aan de slag wilt met een gebied moet je weten wat van wie is, oftewel man en paard kunnen noemen. Het Kadaster biedt met zijn gegevens inzicht om de belangen en kansen voor een gebied in beeld te brengen. 

Veel gemeentes proberen bedrijvenlocaties en winkelgebieden om te vormen tot multifunctionele woon-werkgebieden. Maar hoe pak je dat aan?

Verschil tussen herverkaveling en kavelruil

Om de versnippering in een gebied te verhelpen, kan kavelruil de oplossing zijn. Er is een verschil tussen kavelruil en herverkaveling. Dat is niet voor iedereen altijd even duidelijk. Hieronder leggen we de definities uit.

Kavelruil is vrijwillig, vaak stedelijk gebied

Bij kavelruil is er sprake van een groep eigenaren met bouw- of herontwikkelingsplannen die vrijwillig met elkaar afspreken om onderling grond en gebouwen te ruilen. Het doel is die plannen te realiseren en soms ook het gebied als geheel opnieuw in te richten. Dit wordt veel toegepast in stedelijk gebied.

Herverkaveling wettelijke procedure in landelijk gebied

Herverkaveling is het volgens de wettelijke procedure van de Wet inrichting landelijk gebied samenvoegen, verkavelen en verdelen van in het landelijk gebied gelegen gronden. Dat geldt ook voor de daarbij behorende bedrijfsgebouwen, waarbij de provincie een beslissende stem heeft.

Gratis magazine Kijk op

Dit is een bewerkte versie van een artikel dat verscheen in het magazine Kijk op. Wilt u meer lezen over het heden en toekomst van stedelijke herverkaveling? Vraag het magazine nu aan, en ontvang het gratis. 

Info en bestellen