Kadaster RSS Feeds BRK Levering

Geef uw mening over het gebruik van basisregistraties zoals de BRK

Gebruikt u voor uw werk gegevens uit basisregistraties, zoals de BRK? Neem dan deel aan het brede gebruikersonderzoek.

Tarieven per 1 januari 2020

Het Kadaster wijzigt per 1 januari 2020 zijn tarieven. Het gaat hierbij om een verhoging van 5% bestaande uit een algemene verhoging van 2% en een verhoging van 3% in verband met de loon- en...

Review concept modeldocumentatie BRK Levering 2.0

De concept modeldocumentatie van BRK Levering 2.0 is verspreid. De reactietermijn loopt tot woensdag 15 mei 2019.

Actualiteit persoonsgegevens

Het Gebruikersoverleg BRK (Basisregistratie Kadaster) heeft gevraagd om het onderwerp ‘actualiteit persoonsgegevens’ in relatie tot BRK Levering nog een keer onder uw aandacht te brengen. Het doel...

Snellere verwerking BRK Levering door kleinere bestanden

Binnenkort ontvangt u kleinere mutatiebestanden van ons binnen BRK Levering. Dit zorgt voor een snellere verwerking en minder benodigde opslagruimte bij zowel de klant als het Kadaster. De...