Kadaster RSS Feeds BRK aktenverwerking service

Geef uw mening over het gebruik van basisregistraties zoals de BRK

Gebruikt u voor uw werk gegevens uit basisregistraties, zoals de BRK? Neem dan deel aan het brede gebruikersonderzoek.

Tarieven per 1 januari 2020

Het Kadaster wijzigt per 1 januari 2020 zijn tarieven. Het gaat hierbij om een verhoging van 5% bestaande uit een algemene verhoging van 2% en een verhoging van 3% in verband met de loon- en...