Straten en wegen beter vindbaar maken

Straten en wegen beter vindbaar maken

Om hun weg te vinden gebruiken onder meer hulpdiensten informatie uit de basisregistraties BAG, BGT en het Nationaal Wegenbestand (NWB). Deze belangrijke informatie over de straten en wegen wordt door gemeenten en Rijkswaterstaat samen verder verbeterd.

Werk aan de winkel

Wat houdt dit verbetertraject in?

  • BAG beheerders (gemeenten) onderzoeken binnenkort de ligging van ruim 4.000 straatnamen.
  • De beheerders van de BGT (gemeenten) gaan circa 10.000 straatnamen koppelen aan in de kaart opgenomen wegen.
  • De beheerders van het NWB (Rijkswaterstaat) werken een werkvoorraad weg van nog op te nemen straatnamen.

Rond 1 april 2020 is de eerste fase van dit traject afgerond.  In de volgende fasen van het traject wordt de rest van de verschillen tussen de registraties weggewerkt.

Meer lezen?

Meer informatie over onder meer de vervolgacties van dit traject vindt u in de volgende artikelen: