Kadaster RSS Feeds BGT

Release 2.0 kwaliteitsdashboard BGT

Release 2.0 van het BGT kwaliteitsdashboard is succesvol uitgerold.

Op 25 september 2019 is release 2.0 van het BGT Kwaliteitsdashboard van kracht. Voor informatie over de inhoud verwijzen wij u naar de bijgevoegde releasenotes.

Vragen? 

Voor vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie of over het Kwaliteitsdashboard kunt u contact opnemen met de klantenservice BGT.