Kadaster RSS Feeds BGT

Release 1.17.1 Kwaliteitsdashboard BGT

Release 1.17.1 van het BGT Kwaliteitsdashboard is succesvol uitgerold.

Op 1 januari 2019 is release 1.17.1 van het BGT Kwaliteitsdashboard van kracht. Voor informatie over de inhoud verwijzen wij u naar de pagina releasenotes.

Vragen?

Voor vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie of over het Kwaliteitsdashboard kunt u contact opnemen met de klantenservice BGT