Kadaster RSS Feeds BGT

Geef uw mening over het gebruik van basisregistraties zoals de BGT

Gebruikt u voor uw werk gegevens uit basisregistraties, zoals de BGT? Neem dan deel aan het brede gebruikersonderzoek.

Release 202002-01 kwaliteitsdashboard BGT

Release 202002-01 van het BGT kwaliteitsdashboard is succesvol uitgerold.

Release 202001-01 kwaliteitsdashboard BGT

Release 202001-01 van het BGT kwaliteitsdashboard is succesvol uitgerold.

Straten en wegen beter vindbaar maken

Belangrijke informatie over de straten en wegen wordt door gemeenten en Rijkswaterstaat samen verder verbeterd. Dat is onder meer belangrijk voor hulpdiensten.

Tarieven per 1 januari 2020

Het Kadaster wijzigt per 1 januari 2020 zijn tarieven. Het gaat hierbij om een verhoging van 5% bestaande uit een algemene verhoging van 2% en een verhoging van 3% in verband met de loon- en...

Aanpassing RSS feeds BGT nieuws

Informatie over nieuwe releases, storingen of onderhoudsberichten wordt voortaan geplaatst op de BGT servicepagina.

Project koppeling Digimelding en Kadaster terugmeldsysteem

In het 1ste kwartaal van 2020 worden Digimelding en het Kadaster terugmeldsysteem aan elkaar gekoppeld. Door deze koppeling wordt het straks mogelijk om via Digimelding op de BGT en BRT terug te...

Onderzoek Algemene Rekenkamer: Kadaster geeft ‘grip op gegevens’

Hebben burgers en bedrijven grip op hun eigen geregistreerde gegevens? De Algemene Rekenkamer voerde kort geleden opnieuw een onderzoek ‘Grip op gegevens’ uit. Het vorige stamt uit 2014. Het nieuwe...

Terugmelding API nu beschikbaar

De nieuwe Terugmelding API is live. Hiermee kunnen vermeende fouten in de BAG, BRT en BGT direct worden gemeld. Ook kan de informatie uit deze meldingen worden opgevraagd.

BGT Kwaliteitsdashboard voor bronhouders

Vanaf woensdag 1 november is het BGT Kwaliteitsdashboard voor bronhouders beschikbaar via Mijn Kadaster.