Kadaster RSS Feeds BAG

Koppeling Digimelding en Kadaster terugmeldsysteem is live

De koppeling tussen Digimelding en het Kadaster terugmeldsysteem is live. Het is nu mogelijk om via Digimelding terug te melden op de BGT en BRT. Ook de terugmeldingen die via Digimelding gedaan...

Succesvolle samenwerking in verbetertraject Nationaal Wegenbestand

Samen met VNG-realisatie startte het Nationaal Wegenbestand (NWB) in oktober 2019 met het verbetertraject vindbaarheid openbare ruimten om gegevens in de BAG, BGT en het NWB beter op elkaar af te...

Terugmeldingen voortaan automatisch doorsturen

Sinds 30 april kunnen bronhouders terugmeldingen binnen het Kadaster terugmeldsysteem, automatisch naar een andere registratie doorsturen.

Herinnering digitale informatiebijeenkomsten nieuwe BAG 2.0 producten

U kunt zich nog opgeven voor 2 digitale informatiebijeenkomsten op 22 april over nieuwe BAG 2.0 producten.

BAG 2.0 Extracten van alle gemeenten beschikbaar op Github

Op Gihub staan BAG 2.0 Extracten klaar van alle gemeenten met de actuele BAG 2.0 data. Elke maand worden er nieuwe bestanden toegevoegd met peildatum de eerste van de maand. U kunt deze bestanden...

Alle bronhouders overgestapt op BAG 2.0

Op 7 april sloot de laatste bronhouder aan op BAG 2.0. Daar zijn we trots op en we bedanken de softwareleveranciers en bronhouders voor de geslaagde samenwerking!

Resultaten driemeting Stelsel van Basisregistraties beschikbaar

Sinds maandag 31 maart zijn de resultaten van de driemeting Stelsel van Basisregistraties door CBS zichtbaar gemaakt in een dashboard

Digitale informatiebijeenkomsten, digitaal vragenuur en webinars over BAG 2.0 Extract en BAG API

Hebt u als afnemer behoefte aan meer informatie over het BAG 2.0 Extract of de vernieuwde BAG API? Wij bieden u 3 manieren om meer informatie in te winnen over deze onderwerpen.

Deadline ENSIA bronhouder-zelfcontroles naar 1 juni verschoven

Bronhouders mogen hun zelfcontrole op basis van het ENSIA verantwoordingsproces indienen voor 1 juni. Dit in verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus. De deadline was 1 mei.

Inloggen met eHerkenning op Mijn Kadaster

Vanaf vandaag bieden wij u naast de reguliere inlogmogelijkheid op Mijn Kadaster, ook eHerkenning aan als inlog voor Mijn Kadaster.

Coronavirus: dienstverlening Kadaster gewoon beschikbaar

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft ook het Kadaster de nodige maatregelen getroffen, waarbij wij de richtlijnen van het RIVM opvolgen.

Eerste ervaringen met de Terugmelding API

De nieuwe Terugmelding API is al door enkele partijen in gebruik genomen. Met deze Terugmelding API kunt u mogelijke fouten die u vindt direct melden aan de bronhouders van de BAG, de BRT en de...

Aanmelden bijeenkomsten BAG op 8 april

Hebt u als afnemer vragen over de overstap naar de nieuwe BAG producten? Of bent u op zoek naar meer informatie? Op woensdag 8 april zijn er in Apeldoorn 2 bijeenkomsten.

Overgang naar BAG 2.0 Extract

Proefbestanden, documentatie en informatiebijeenkomsten kunnen u helpen met de voorbereiding.

Verkaufsbücher en BAG

Onteigende panden op de kaart in tentoonstelling ‘De oorlog die bleef’

Testomgeving BAG 2.0 API beschikbaar

De testomgeving voor de vernieuwde BAG API Individuele Bevragingen is beschikbaar. Hiermee is BAG 2.0 data bijna real time op te vragen door een REST JSON API.

Planning BAG 2.0 producten

De nieuwe producten laten iets langer op zich wachten.

Proefbestanden mutatieproducten beschikbaar

De proefbestanden van de mutatieproducten zijn beschikbaar. Afnemers kunnen hiermee de nieuwe applicatie inrichten en testen.