Kaarten

Registreren van topografie

Het Kadaster heeft tot taak om de topografische basisbestanden van Nederland bij te houden en te distribueren.

BGT

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) leidt tot een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op eenduidige manier vastgelegd.

BRT

Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus.

Producten

Digitale kadastrale kaart

Een digitale kadastrale kaart is een kaart met perceelnummers, de belangrijkste bebouwing, straatnamen en huisnummers. Geschikt voor gebruik in geografische informatiesystemen (GIS).

TOP10NL

TOP10NL is het digitale topografische basisbestand van het Kadaster. Dit is het meest gedetailleerde product binnen de Basisregistratie Topografie (BRT).

TOPraster

Topografische rasterkaarten zijn onder andere geschikt als ondergrond voor desktop-mapping. Maar ook voor illustratiemateriaal voor publicaties of websites en referentiekaart voor CAD-applicaties en analyses in GIS.

3D kaart NL

Het meest gedetailleerde digitale topografische bestand van het Kadaster is de 3D kaart NL. Deze is onder andere te gebruiken voor het bekijken, bewerken en visualiseren van geo-informatie.