Initiatieven duurzaamheid

Advies, bemiddeling, kennisdeling en ontzorgen bij duurzame initiatieven voor boeren, grootgrondbezitters en overheid

Wat is er nodig voor het voor elkaar krijgen van een duurzaam initiatief? Denk aan zorgen voor een schonere bodem en bijdragen aan een beter klimaat. En een meer concreet voorbeeld: welke maatregelen zijn mogelijk voor het halen van de nitraatnorm? Dit zijn enkele van de vele vragen die bij milieuvraagstukken en de ontwikkeling van duurzaamheid komen kijken.

Onafhankelijke ondersteuning

Het Kadaster is onafhankelijk en kan daardoor op veel manieren een rol van betekenis spelen in het van de grond krijgen van duurzame initiatieven. Wij kunnen initiatiefnemers en partners motiveren en aan elkaar koppelen, de nodige kennis met u delen en u ontzorgen. Dat laatste doen we bijvoorbeeld door aanvragen voor te bereiden.

Interessant voor u?

Advies op maat

Wij hebben inzicht in vele ruimtelijke vraagstukken. Schakel ons in voor advies en ondersteuning en bij alles wat bij gebiedsontwikkeling komt kijken.

Meer informatie over advies op maat

Onderzoek in opdracht

Welke beleidsvraag u ook hebt over gebiedsontwikkeling, wij helpen u door onderzoek met een goede onderbouwing voor de keuzes die u moet maken voor dit beleid.

Meer informatie over onderzoek in opdracht

Succesverhaal: gebiedsontwikkeling voor duurzaam Goeree-Overflakkee

500 hectare duurzaam ontwikkelen. Dat deden ze op Goeree-Overflakkee met veel succes door grondgebruik en eigendom anders in te richten. Het Kadaster zorgde voor onafhankelijk advies en de procesbegeleiding. Lees meer