Infrastructuur

Wegen, spoorlijnen, kabels en leidingen: de capaciteit van de bovengrondse en ondergrondse infrastructuur moet de komende jaren worden uitgebreid. Ruimte vinden voor deze nieuwe verbindingen is niet eenvoudig in een vol land als Nederland. Het gaat dan om vragen als: Hoeveel grondeigenaren zijn er in een tracé en wat zijn hun belangen? Bij welk tracé zijn de kosten om grond te verwerven het laagst? Het Kadaster brengt knelpunten in kaart en adviseert welke oplossingen er mogelijk zijn. Zo helpen we overheden de voor- en nadelen af te wegen van mogelijke nieuwe plekken. Meer informatie over advies bij tracékeuze vindt u op de pagina Tracéanalyse.

Het aanleggen van infrastructuur is vaak een goed moment om ook andere ruimtelijke doelen te realiseren, zoals een betere kavelstructuur of de aanleg van waterberging. We proberen ook die doelen steeds mee te nemen in de plannen.

Praktijkvoorbeeld

Vergunningenkaart Enexis

Netbeheerder Enexis gebruikt de digitale Vergunningenkaart. Hierop is te zien waar publieke gronden liggen voor aanleg van een leidingnetwerk. Naar het artikel Vergunningenkaart gebruikt door Enexis

Hebt u een vraagstuk waarbij we u kunnen ondersteunen?

Neem dan vrijblijvend contact op met onze klantenservice.

Ga naar Klantenservice maatwerk en advies