In depot geven van bijlagen

Tekeningen, bijlagen of bewijsstukken kunt u in depot geven. U ontvangt bij acceptatie van het depotstuk een verklaring met daarop een uniek depotnummer. Dit depotnummer vermeldt u bij het elektronisch aanleveren in de equivalentieverklaring. Daarnaast dient u bij het elektronisch aanleveren een digitale koppeling te leggen met het depotstuk.

U kunt bijlagen in depot geven in de volgende gevallen:

Complexaanduiding

Bij het vaststellen van een complexaanduiding geeft u de appartementstekeningen in depot.

Netwerkaanduiding

Bij het vaststellen van een netwerkaanduiding geeft u de netwerktekeningen in depot.

Controle doorhalingen van hypotheken of beslagen

Bij een verzoek tot controle van doorhalingen kunt u een lijst van doorhalingen ter controle aanbieden aan het Kadaster en in depot geven. Dit kunt u doen voordat u de akte elektronisch gaat aanbieden.

Stukken met meer dan 100 objecten of rechten in depot aanbieden - mutatiebestanden

Gaat u een akte inschrijven waarbij meer dan 100 objecten en/of rechten zijn betrokken? Dan adviseren we u dringend om vooraf een excel bestand met een opsomming van deze objecten of rechten in depot te geven. Om ervoor te zorgen dat de indeling van het excel bestand juist is, zijn diverse sjablonen beschikbaar.

Overige depotstukken

Als raadpleegbaarheid van de geautomatiseerde Openbare Registers door het in depot geven verbetert, kunt u stukken die niet specifiek hierboven genoemd zijn, in depot geven. Hiervoor zijn geen formulieren nodig.

Meer informatie

Hoe u een akte met in depot gegeven bijlage aanlevert leest u op de pagina: hoe werkt het in depot geven.