Herstructurering bedrijventerrein Maasbracht

Hoe kunnen we bedrijventerrein Koeweide beter inrichten?

Het bedrijventerrein in Maasbracht zit 'op slot'. De aanwezige bedrijven willen graag groeien, maar in de huidige situatie is daarvoor geen ruimte. Herverkaveling maakt het mogelijk het terrein op een efficiëntere manier opnieuw in te richten. Hier profiteren de eigenaren van. Het Kadaster faciliteert het proces als onafhankelijke ervaringsdeskundige.

Wat was de bijdrage van het Kadaster?

Op basis van de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) maakten we een analyse van eigendommen, hypotheken en transactiegegevens in het gebied. Ook spraken we met de eigenaren over hun wensen voor een nieuwe verkaveling. Vervolgens hebben we verschillende ruilvarianten opgesteld en de ruimtelijke en financiële gevolgen van deze varianten inzichtelijk gemaakt. Voor de 'voorkeursvariant' zijn de financiële gevolgen per eigenaar globaal in beeld gebracht. 

Gekoppelde registraties

Op de pagina BRK en de pagina BAG vindt u meer informatie over de gekoppelde registraties.

Hebt u ook een vraagstuk?

Het Kadaster zet zijn gegevens in voor vraagstukken die spelen in de maatschappij. Hebt u ook een vraagstuk? Vul het contactformulier in en we laten weten wat we voor u kunnen betekenen.

Marc van Geene, senior projectmanager Gebiedsinrichting