Grootte bij voorlopige grenzen

Een nieuw perceel met voorlopige grenzen krijgt automatisch een voorlopige grootte toegewezen. Deze automatisch gegenereerde grootte wordt afgeleid uit het oude perceel en is gebaseerd op de ligging van de voorlopige grenzen van het nieuwe perceel. 

Beoogde grootte

Een perceel met voorlopige grenzen is indicatief en bestaat alleen op papier en (nog) niet in de werkelijkheid. Het is dan ook niet zinvol om de automatisch gegenereerde grootte voorafgaand aan het inschrijven van de notariële akte aan te passen. Het is altijd mogelijk om in de akte van levering de tussen partijen beoogde grootte te noemen. Deze beoogde grootte kan als aanvullende tekst in de akte worden opgenomen.

Wat betekent dit praktisch?

  • Het perceel met de voorlopige grenzen kan voor het passeren van de akte "gewoon" worden getekend in SPLITS. Het “ongeveer goed” liggen van het gevormde perceel of de gevormde voorlopige grens is in deze fase voldoende voor het Kadaster. Op basis van deze schets worden de nieuwe percelen gevormd.
  • Zijn de nieuwe grenzen in het terrein meetbaar, dan worden ze zo snel mogelijk ingemeten. Het Kadaster roept daarbij partijen aan weerszijden van de voorlopige nieuwe grens op, om de kadastrale grens in het terrein aan te wijzen. Daarna wordt de aangewezen grens ingemeten.
  • Normaal gesproken wordt de voorlopige grens na aanwijs door partijen definitief.
  • De grootte van het nieuwe perceel wordt definitief vastgesteld na de aanwijs van de grens. Bij deze definitieve groottevaststelling speelt de vermelding in de akte van de beoogde grootte een rol. Dit betekent in de praktijk dat de “ongeveer grootte” die is berekend bij het vormen van de percelen binnen SPLITS, een richtlijn is. De oppervlakte  wordt vervolgens op basis van de meting getoetst aan de in het ingeschreven stuk gemelde beoogde grootte. Het is dan ook niet nodig dat u in SPLITS de beoogde grootte exact intekent.