Gebruikersoverleg Basisregistratie Kadaster (BRK)

Het Gebruikersoverleg Basisregistratie Kadaster (BRK) verzorgt de gebruikersinbreng voor de Basisregistratie Kadaster. De formele basis voor het Gebruikersoverleg ligt in de artikelen 5.1 en 5.2 van het convenant tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Kadaster van 29 oktober 2009 waarin staat dat er op tactisch niveau een herkenbaar overleg georganiseerd moet worden.

Belangrijke kenmerken van het Gebruikersoverleg

  • De leden van het Gebruikersoverleg BRK zijn vertegenwoordigers van Gebruikers, de Opdrachtgever BRK (ministerie van IenM) en de Bronhouder BRK (Kadaster)
  • Lidmaatschap van het Gebruikersoverleg BRK staat open voor alle gebruikers van de BRK. De leden van het overleg die gebruikers vertegenwoordigen, vertegenwoordigen de organisaties in hun achterban
  • De namen  en contactgegevens van de leden van het Gebruikersoverleg BRK worden openbaar gemaakt op de website van het Kadaster. Op de website wordt tevens bekend gemaakt bij welke organisaties  de leden werkzaam zijn en bij gebruikers van de BRK tevens welke organisaties zij in het Gebruikersoverleg BRK vertegenwoordigen
  • Het Gebruikersoverleg BRK richt zich uitsluitend op de Basisregistratie Kadaster (BRK)

Verslagen en belangrijke bespreekpunten meldt het Gebruikersoverleg aan de Gebruikersraad.

Deelnemers BRK Gebruikersoverleg

Verslagen BRK Gebruikersoverleg

 

Meer informatie over de Basisregistratie Kadaster