Gebiedsscan, bedrijventerrreinscan en warmtevisie woonwijken