Gebiedsontwikkeling

Wij zijn uw onafhankelijke partner in de ontwikkeling van landelijk en stedelijk gebied

Om de ruimte in ons land optimaal te gebruiken, moet de overheid gebieden soms opnieuw inrichten. Het Kadaster is als onafhankelijke partij en partner nauw betrokken bij de gebiedsontwikkeling in Nederland.

Inzicht in ruimtelijke vraagstukken voor elk type gebied

Met ons inzicht in ruimtelijke vraagstukken voor elk type gebied adviseren en ondersteunen wij u graag bij alle vraagstukken die daarbij komen kijken. 

Schat aan geografische informatie

Om plannen te kunnen maken voor de (her)inrichting van gebied is er goede informatie nodig over dat gebied. Wij hebben deze informatie: het Kadaster verzamelt en analyseert geografische gebiedsgegevens. Daardoor beschikken we over een schat aan informatie over alles wat te maken heeft met eigendom en locaties.

Maak gebruik van onze expertise in gebiedsontwikkeling

Advies en praktische ondersteuning bij herinrichting van een gebied

Lees meer op pagina Ontwikkeling in grondgebruik 

Door onafhankelijke begeleiding winkelgebieden aantrekkelijker maken

Lees meer op de pagina Toekomstbestendige centrumgebieden

Bemiddeling, kennisdeling, advies en ontzorgen bij initiatieven voor duurzaamheid

Lees meer op de pagina Initiatieven duurzaamheid

In kaart brengen problemen, plan van aanpak en acties voor vakantieparken

Lees meer op de pagina Problematiek vakantieparken

Deskundig advies bij tracé- en locatiekeuzes 

Dit in samenhang met andere ruimtelijke doelen. Lees meer op de pagina Locatie en tracékeuze

Vraag een gratis verkennend gesprek aan

Wij vertellen u graag meer. Dat kan in een gratis verkennend gesprek. Neem contact op via 088-183 22 00 optie 2 of via ons online contactformulier.