Ervaringen werksessie 'Koopstarter en starterslening'

'Werksessie precies op het juiste moment'

Ilse Habets-Meinen, bestuursadviseur Wonen Lelystad

"De werksessie kwam precies op het juiste moment. Op dit moment bereiden wij een raadsvoorstel voor om opnieuw geld beschikbaar te laten stellen voor het verstrekken van startersleningen. Dat is automatisch ook het moment dat we ons de vraag stellen of we met het instrument ‘Starterslening’ bereiken wat we beoogd hebben te bereiken.

Tot nu toe is het lastig om harde gegevens op lokaal niveau over de koopstarter te vinden. Ik verwacht met gegevens van het Kadaster hier meer inzicht in te krijgen. Het is goed en interessant om aan de voorkant hierover mee te kunnen denken.

In het algemeen mag wat mij betreft de samenwerking tussen het Kadaster en gemeenten nog intensiever worden, het Kadaster doet zo veel meer dan wij eigenlijk weten. Daar zouden we veel meer mee kunnen." 

'Snel met Kadaster als belangrijke partner in gesprek'

Norbert Broenink, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

"Tijdens de werksessie over koopstarters en het effect van startersleningen op 18 april maakte ik kennis met de professionals van het Kadaster.

Na een inspirerende presentatie werd al snel duidelijk dat het Kadaster over veel meer informatie beschikt dan ik vooraf kon bedenken. Informatie over de koopsector (veel breder dan alleen startersleningen) die voor een gemeente zeer nuttig is voor een volkshuisvestingsbeleid gebaseerd op feitelijke ontwikkelingen. Aanleiding om snel met het Kadaster als belangrijke partner in gesprek te gaan.

Het was een informatieve middag en goed om met collega ambtenaren in gesprek te zijn over het nut en effect van startersleningen. Duidelijk werd dat elke gemeente het anders aanpakt, wat ook weer logisch is, gezien de verschillen tussen de gemeenten."

Meer over koopstarters en startersleningen