Erfdienstbaarheden in nieuwbouwproject

Wanneer u een erfdienstbaarheid in een nieuwbouwproject moet vestigen, is het van belang dat  u in de akte niet verwijst naar zogenaamde bouwnummers of de vermelding van ‘buurpercelen’ of ‘de naastgelegen percelen’, zonder vermelding van de actuele kadastrale aanduidingen. Dat is niet correct en resulteert in een verzoek tot verbetering (VTV).

Niet voldoende bepaalbaar

In die gevallen wordt namelijk niet voldaan aan het specialiteitsbeginsel, omdat het object van de erfdienstbaarheid niet voldoende bepaalbaar in de akte is opgenomen. De bewaarder zou in die gevallen actief moeten onderzoeken welke percelen gelegen zijn naast het heersend erf.

Het is noodzakelijk dat u in uw akte altijd de actuele perceelsaanduidingen van heersende en dienende erven (percelen) vermeldt.

De bewaarders hebben hierover in 2016 epubliceerd: ‘Erfdienstbaarheden beter kenbaar: een gezamenlijke uitdaging voor notariaat en Kadaster’, in: De Notarisklerk, (sept/oktober 2016).