Energielabels

Een energielabel is een officieel certificaat dat informatie geeft over de hoeveelheid energie die bij standaard gebruik van een gebouw nodig is. Een energielabel bevat de energie-index en de energieklasse van een bepaald gebouw op een bepaald adres. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de Energielabelregistratie (aan- en afmeldsysteem) uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Inzicht in energiezuinigheid

Het energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van een gebouw. Het zegt iets over de mate van isolatie van de vloer, de wanden en het dak en hoe zuinig de installaties voor verwarming, warm water en ventilatie zijn. Het label geeft tips over hoe de energiezuinigheid van het gebouw verbeterd kan worden. Het energielabel is bedoeld om mensen te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen voor hun woning en moet verplicht worden meegeleverd bij de verkoop van een woning.

Online opvragen

U kunt energielabels raadplegen via de website ep-online.nl van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Wilt u meer informatie over energielabels?

Meer informatie over de energielabels vindt u op de website van de Rijksoverheid en op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.