Energie en klimaat

Advies en ondersteuning bij energietransitie

Bent u op zoek naar advies en ondersteuning voor de aanpak van de energietransitie? Onze data op maat kan houvast bieden bij het maken van beleid, de uitvoering daarvan en de monitoring en evaluatie hiervan. Dit kunt u gebruiken bij oplossingen voor de verduurzaming van gebouwen of het creëren van ruimte voor energievoorziening.

Maak gebruik van onze kennis en data

Onze data en kennis kunnen u het nodige inzicht bieden bij grote energietransities. Wij werken bovendien samen met partners als CBS, RVO, Planbureau voor de Leefomgeving, Rijkswaterstaat en Platform 31 die aanvullende kennis inbrengen.

Wij helpen u met:

  • een analyse op basis van vastgoed- en geo-informatie in uw gemeente of provincie om de opgaven van de klimaatverandering in beeld te brengen. Dit om onder andere hittestress en wateroverlast te verhelpen.
  • begeleiding en ondersteuning in een proces van gebiedsontwikkeling waarin rechten worden herverdeeld. Denk bijvoorbeeld aan het beschikbaar maken van ruimte voor windmolens en zonnepanelen.

Voorbeelden

Verstening en groen in beeld voor beleid klimaatadaptatie

Wat is er nodig voor meer groen in steden en dorpen? Dat begint met inzicht in de ontwikkeling van de verstening en vergroening in bepaalde gebieden. Wij werken eraan dit geautomatiseerd in beeld te brengen voor alle tuinen in Nederland.

Lees meer op de pagina Verstening en groen in beeld voor beleid klimaatadaptatie

Factsheet helpt buurten aardgasvrij te maken

Alle woningen verwarmen zonder aardgas is een belangrijk onderdeel van de ambitie voor een CO2-arme samenleving in 2050. Nieuwbouw moet al sinds 1 juli 2018 aardgasvrij zijn, maar hoe pak je de energietransitie aan voor de bestaande woningen? Om te beginnen door wijken en buurten die ‘van het gas af’ moeten goed in beeld te brengen. Voor 5 buurten in Nederland is dit al gedaan.

Lees meer op de pagina Factsheet helpt buurten aardgasvrij te maken.

Data op maat voor onderzoek energieverbruik vastgoed in zorg

Waaruit bestaat het vastgoed voor de zorg in Nederland? Om hoeveel panden, wat voor soort panden en om hoeveel m2 gaat het? Hoe is het energieverbruik van het zorgvastgoed nu? Het Kadaster en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) helpen bij het in beeld brengen van de antwoorden op deze vragen. 

Lees meer op de pagina Data op maat voor onderzoek energieverbruik vastgoed zorg.

Wijkgerichte verduurzaming voor iedere gemeente

In 2021 moet iedere gemeente een transitievisie warmte hebben opgesteld voor de verduurzaming van wijken. In deze visie voor de energietransitie staat wanneer welke wijk aan de beurt is om te verduurzamen. Hoe breng je deze wijken het beste in beeld?

Lees meer op de pagina Wijkgerichte verduurzaming voor iedere gemeente.

Data energietransitie ontsluiten met VIVET

Wij vinden dat iedereen toegang moet kunnen krijgen tot de informatie die nodig is om efficiënt aan de energietransitie en de emissiereductie te kunnen bijdragen. Daarom hebben wij samengewerkt aan de Verbetering Informatievoorziening Energietransitie (VIVET) met het CBS, RVO, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Rijkswaterstaat.

Lees meer informatie en download rapport VIVET op website PBL.

Gemeente Goeree: duurzame gebiedsontwikkeling

De gemeente Goeree-Overflakkee slaagde erin een gebied van 500 hectare duurzaam te ontwikkelen. Dat deed deze gemeente door grondgebruik en eigendom anders in te richten. Alle doelen werden behaald, inclusief het vrijmaken van een locatie voor windmolens. Het Kadaster zorgde voor onafhankelijk advies en procesbegeleiding voor alle partijen.

Lees meer op de pagina met praktijkvoorbeeld gemeente Goeree-Overflakkee.

Ook interessant?

Aan de slag met energietransitie en klimaatadaptie

Hebt u vragen of wilt u aan de slag? Wij vertellen u graag meer. Neem contact op met onze collega’s van Maatwerk & Advies.