Digitale kadastrale kaart als open data

De Digitale kadastrale kaart is beschikbaar als open data. De kaart is voor iedereen vrij verkrijgbaar via de website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK).

Door gegevens als open data beschikbaar te stellen, stimuleert de overheid innovatie, waardecreatie en gebruik van geo-informatie. Meer informatie over open data en de gegevens die het Kadaster als open data aanbiedt, vindt u op de pagina Open data.

Het Kadaster biedt de Digitale kadastrale kaart in PDOK als open data aan in de volgende services:

 • Webservices: WMS, WMTS en WFS
 • Downloadservice

De beschikbare bestanden zijn geactualiseerd tot en met 30 september 2018. De kaart wordt maandelijks geactualiseerd.

Inhoud kaart

De Digitale kadastrale kaart toont de ligging van kadastrale percelen ten opzichte van de omgeving. De Digitale kadastrale kaart die beschikbaar is via PDOK bevat:

 • kadastrale perceelgrenzen en/of vlakken
 • perceelnummers
 • gebouwen met een nummeraanduiding
 • straatnamen en huisnummers

De Digitale kadastrale kaart kunt u gebruiken om de ligging van kadastrale percelen ten opzichte van de omgeving te tonen. Op de kaart staan geen exacte grenzen en maten en die kunt u hier ook niet uit afleiden. De oppervlakte van de percelen, vastgesteld door een landmeter, leveren wij in bestanden bij de kaart mee. De kaart toont de situatie van de laatste dag van de afgelopen kalendermaand. Meer informatie vindt u op de productpagina van de Digitale kadastrale kaart.

Uitbreiding van producten en diensten  

Er is functionaliteit beschikbaar gekomen om de Digitale kadastrale kaart te downloaden op basis van een aan te wijzen rechthoek via de website pdok.nl. Het resultaat van de download is een serie GML-bestanden die dezelfde structuur hebben als de eerder beschikbaar gestelde download voor geheel Nederland of per provincie. Voor een gedetailleerde beschrijving hiervan zie ook de documentatie en opmerkingen bij de laatste versie op de pagina IMKAD. In de toekomst is het mogelijk om ook de mutaties van het geselecteerde gebied te downloaden. Namelijk via:

 • WMTS (via de website van het Nationaal Georegister)
 • WMS en WFS (via de website van PDOK)
 • GML (via de website van PDOK)
  U kunt een gebied selecteren en datzelfde gebied later weer ophalen.
  U kunt geheel Nederland in één keer downloaden.

We breiden de producten en diensten rondom de Digitale kadastrale kaart verder uit. Daarnaast gaat de ontwikkeling van de Digitale kadastrale kaart verder, bijvoorbeeld door gebruik te maken van informatie uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Bereid u voor op de veranderingen!

Bestaande abonnementen op de Digitale kadastrale kaart (MO DKK) vervangen we door nieuwe dienstverlening. Neemt u op dit moment de Digitale kadastrale kaart af? Dan is het van belang dat u zich op de komende veranderingen voorbereidt. Ons advies voor afnemers van bestanden uit Gebiedsinformatie of MARS/KMS luidt:

De downloadomgeving, op basis van een door u te selecteren gebied, is beschikbaar in PDOK. Sluit aan op deze service en maak uw systemen geschikt voor gebruik van de kaart in GML-formaat. Ga naar de website van PDOK en abonneer u op de attenderingsservice van PDOK. U krijgt dan bericht als er nieuwe diensten of datasets beschikbaar zijn.

Van gebieden die in de BGT beschikbaar zijn, is de GBKN niet meer beschikbaar. Gevolg is dat de topografie van bestanden afkomstig uit MARS/KMS onvolledig is. De topografie van gegevens in de Digitale kadastrale kaart via PDOK (conform de specificaties van hoofdgebouwen in de BGT) is wel volledig, maar nog niet overal actueel.

Documenten

De volgende documenten zijn beschikbaar:

Vragen of opmerkingen?

Hebt u vragen of opmerkingen over de Digitale kadastrale kaart als open data? Neem dan contact op met het Klantcontactcenter via het contactformulier.