Dataplatform voor de toekomst

De Digitale kadastrale kaart (Basisregistratie Kadaster), TOP10NL (Basisregistratie Topografie) en de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) zijn beschikbaar als linked data en API’s. Daarnaast biedt het Kadaster een platform aan om geodata om te zetten naar linked data en API’s. 

Als houder van de basisregistraties ‘Kadaster’ en ‘Topografie’ is het onze taak om data in te winnen en ter beschikking te stellen aan de samenleving. Dit geldt ook voor informatie uit de landelijke voorzieningen. De bron van de data is bekend en daarmee betrouwbaar. Op de pagina 'Open data Kadaster op een rij' vindt u alle informatie.

Waarom linked data?

Linked data zijn data die gekoppeld kunnen worden. Door (overheids-)data te koppelen, wordt het voor burgers, bedrijven en overheden eenvoudiger om gewenste informatie te vinden en antwoorden op vragen te krijgen. Linked data brengt samenhang in informatie waardoor het eenvoudiger wordt om besluiten te nemen. Zoekmachines als Google, Bing en Yahoo kunnen deze data indexeren. Ook kunnen datasets die fysiek op verschillende plaatsen worden beheerd, door koppelingen tussen de data, tegelijkertijd worden bevraagd.

Meer weten over wat linked open data zijn en hoe ze werken?
Bekijk onze korte film ‘Linked Open Data’ (3.45 min.)

Over het platform

Het Kadaster zet in op de ontwikkeling van een open platform waarop iedereen zijn datasets kan aanbieden en koppelen. Informatie over de eerste drie datasets die via dit platform als linked data worden aangeboden kunt via de volgende links bekijken: 

Deze datasets zijn daarmee koppelbaar geworden met andere linked data op andere platforms.

De dataset Basisregistratie Adressen en Gebouwen wordt sinds begin 2017 als linked data aangeboden.

De techniek van het platform wordt ontwikkeld en beheerd door het Kadaster. Mede op basis van contact met, en feedback van professionele gebruikers, zal het platform in de komende jaren gefaseerd verder ontwikkelen. Daarbij hopen we op het ontstaan van een betrokken, levendige community.

Op dit moment is self-service nog niet mogelijk  en verzorgen wij het omzetten van de datasets naar linked data en API’s voor u. Dit zal in een volgende release veranderen. Deze service zal dan beschikbaar komen  via data.pdok.nl. PDOK is een bestaand knooppunt op het gebied van de geo-informatievoorziening en zal met name de self-service voorziening gaan aanbieden.

Vijf sterren datasets

De linked data datasets van het Kadaster hebben vijf sterren. Hoe hoger het aantal sterren, hoe beter de kwaliteit en de openheid van de dataset. (Overheids)datasets, zoals basisregistraties, hebben bij voorkeur vijf sterren, zoals u kunt zien op de website w3.org.

Voor het publiceren van een vijf sterren-dataset biedt het platform geen self service voorzieningen aan.

Hebt u vragen? Neem dan contact op met het Kadaster met dit formulier

Voor ontwikkelaars

Het beschikbaar stellen van deze datasets en functies op het platform is een eerste stap. We werken continu aan verbeteringen rondom kwaliteit, het intelligent koppelen van datasets en de wijze van ontsluiting.

Momenteel wordt het platform doorontwikkeld naar het voor basisregistraties gebruikelijke niveau van dienstverlening en beschikbaarheid (A-dienst).

Links

De volgende datasets vindt u op de sites van overheid.nl:

Zelf aan de slag?

Wilt u uw geodatasets als vijf sterren-datasets publiceren? Neem dan contact op met het Kadaster met dit formulier. Wanneer u uw geodatasets  wilt laten omzetten naar linked open data en API’s, zonder dat daarvoor het hoogste vijf sterren kwaliteitsniveau noodzakelijk is, ga dan naar de website van PDOK.