Compacter centrum voor Vlaardingen

Simulatiespel over indeling binnenstad

In overleg met de gemeente gingen de eigenaren samen het gesprek aan over de functionele indeling van de binnenstad. Dit deden ze tijdens 2 avonden met een door het Kadaster georganiseerd simulatiespel. Veel eigenaren gaven aan dat een goede functionele indeling alleen bijdraagt aan een bruisende binnenstad wanneer een aantal randvoorwaarden goed zijn ingevuld, zoals:

  • een juiste omvang van het kernwinkelgebied

  • voldoende en betaalbare parkeergelegenheid

  • sfeer en beleving in het kernwinkelgebied

  • oog voor de concurrentiepositie van de binnenstad van Vlaardingen ten opzichte van andere winkelgebieden

Als resultaat is uit het gezamenlijke traject naar voren gekomen:

  • waar de grenzen van het kernwinkelgebied van Vlaardingen liggen. Binnen dit gebied ligt de nadruk op detailhandel, zowel dagelijks als niet-dagelijks, ondersteund door horeca en leisure.

  • dat de direct omliggende gebieden zich lenen voor functiemenging en wonen. 

De vastgoedeigenaren zijn de belangrijkste sleutel om een dergelijke transformatie vorm te geven. Een intensieve samenwerking tussen de gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren in de gebieden is een must om te zorgen dat de geformuleerde resultaten daadwerkelijk worden gerealiseerd. 

Gebiedsproces vanuit eigendom en belangen

Het Kadaster kiest voor een gebiedsproces vanuit eigendom en belangen. We werken op basis van feitelijke gegevens en zorgen voor het delen van informatie. Op deze manier ondersteunen we gemeenten om samen met eigenaren tot een compacter centrum te komen.