Certificeren en aansluiten

In de 'Regeling informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken' zijn afspraken gemaakt over hoe u als netbeheerder informatie over kabels en leidingen moet vastleggen en zichtbaar maken.

De afspraken zijn vastgelegd in het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL).

In het Berichtenmodel Kabels en Leidingen (BMKL) staat beschreven hoe de digitale uitwisseling met het Kadaster in zijn werk gaat.

Bekijk het IMKL en BMKL.

Certificeren

Certificeren doet u met behulp van de netbeheerders testdienst (NTD) in Mijn Kadaster. Het doel van het certificeren is dat het Kadaster kan vaststellen dat het systeem en data van elke afzonderlijke netbeheerder voldoet aan de aansluiteisen voor Klic-online.

  • Ga naar Mijn Kadaster en kies voor Netbeheerders testdienst (NTD)

  • Voer de testcases uit
    U doorloopt een aantal testcases op de onderdelen Graafmelding, Oriëntatieverzoek en Calamiteitenmelding. In Mijn Kadaster staat een toelichting per testcase. Aan het eind van elke testcase ontvangt u een mail waarin de testresultaten beschreven staan. De testen staan beschreven in het Word-document ‘KLIC testcases BMKL certificeringstool NTD ’. De resultaten van de testcases houdt u ook in dit document bij. De mails met de testresultaten bewaart u.

  • Mail ons het verzoek tot certificering,
    Als u alle testen heeft uitgevoerd, stuurt u het formulier verzoek tot certificering, samen met het Word-document en de mails met testresultaten, als bijlagen naar ons toe. Wij bekijken of uw organisatie voldoet aan de eisen om aan te sluiten op Klic-online.

Meer informatie vindt u in de documenten ‘KLIC klantinstructie netbeheerders testdienst' en ‘KLIC technische notitie NTD’.  

Aansluiten

Nadat u gecertificeerd bent, mailt u ons het formulier ‘KLIC Verzoek tot aansluiten digitale levering’.

U krijgt vervolgens de gegevens die u voor de aansluiting nodig hebt. Ook wordt een aansluitdatum met u afgesproken.

Bij de inrichting van uw systeem moet u rekening houden met een aantal aandachtspunten.

Bekijk de aandachtspunten in het document ‘KLIC aandachtspunten digitale aansluiting’.

Op het afgesproken tijdstip sturen wij u een testmelding. Als de test volgens de BMKL en IMKL-standaarden verloopt, bent u aangesloten.

Vragen?

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met onze Klantenservice.