Centrumgebieden

Vooral in middelgrote steden blijft winkelend publiek weg en wordt minder besteed. Het gevolg: leegstand van winkels. Het centrum is een belangrijke voorziening voor inwoners en daarom zijn er steeds meer gemeenten die actief werken aan een aantrekkelijk centrum zonder leegstand. 

Hoe zorg je dat je centrum weer aantrekkelijk wordt voor de consument? Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat mensen naast het winkelen ook service, beleving en vertier vinden in het centrum én door de leegstand aan te pakken. Doordat de consument minder besteedt zijn er in de toekomst ook minder winkels nodig. De oplossing zit in het compacter maken van centrumgebieden. 

Bekijk het filmpje van het Kadaster, de provincie Zuid-Holland en de Retailagenda over de aanpak van dit probleem.  

Samenwerken met eigenaren

Een goede samenwerking tussen vastgoedeigenaren en gemeenten is essentieel bij het compacter maken van binnensteden. Alle eigenaren dragen bij aan het proces en denken mee over de gewenste situatie. Dit zorgt voor energie, enthousiasme, vernieuwende inzichten en mogelijkheden. Dit is de basis voor de samenwerking en afspraken over transformatie. Een collectief van eigenaren werkt samen aan het algemene belang. Door deze samenwerking kan er sneller een oplossing voor het probleem komen. Dit biedt perspectief voor de eigenaar en de gemeente.

Rol Kadaster 

Omdat een gemeente vaak ook eigen belangen heeft, begeleidt het Kadaster als onafhankelijke partij de samenwerking tussen eigenaren. Dit kan over een klein aantal eigenaren gaan, maar bij versnipperd eigendom gaat het vaak over een fors aantal eigenaren. Door onafhankelijke begeleiding ontstaat gelijkwaardigheid tussen de samenwerkende partijen en daardoor hebben de betrokken partijen meer vertrouwen in - en begrip voor - elkaar. 

Focus op wat eigenaren kunnen bijdragen

Wat kunnen eigenaren zelf bijdragen? En wat heeft de eigenaar nodig om in beweging te komen? Afspraken die hierbij kunnen helpen zijn bijvoorbeeld stimuleringsmaatregelen bij transformatie, afspraken over de grenzen van het kernwinkelgebied, de hoeveelheid horecazaken of de plaats van supermarkten. 

We maken gebruik van verschillende gespreksvormen, bijvoorbeeld een op maat gemaakt simulatiespel om de situatie te visualiseren. Ook maken we data inzichtelijk zodat iedereen vanuit een gelijkwaardige uitgangspositie kan meewerken. 

Lees meer over het simulatiespel

Lees meer over Data als hulpmiddel

Best practices

Meer weten over onze ervaringen met eerdere projecten? Lees de volgende best practices.