BGT

Net zoals de andere basisregistraties, wordt de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wettelijk geregeld. Op 1 januari 2016 is de wet in werking getreden voor bronhouders en de Landelijke Voorziening (LV BGT). De digitale kaart wordt nog opgebouwd. Vanaf het moment dat de BGT in een gebied gereed is, vervangt de BGT de basiskaarten die tot dat moment gebruikt worden. Iedereen kan de informatie uit de BGT vrij gebruiken. Voor overheden en andere wettelijke gebruikers is het gebruik verplicht.

Het Kadaster bouwt verder en beheert de Landelijke Voorziening van de BGT. De producten uit deze landelijke voorziening zijn beschikbaar via Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK).

Bronhouders

Gemeenten, provincies en waterschappen maken de BGT samen met het ministerie van Economische Zaken (EZ), het ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en ProRail. Iedere bronhouder is verantwoordelijk voor zijn eigen stukje van de digitale kaart. De bronhouders zijn georganiseerd in de stichting Samenwerkingsverband Bronhouders voor de BGT (SVB-BGT).

Vanaf 1 april 2014 kunnen bronhouders hun kaartgegevens aanleveren aan het SVB-BGT voor opname in de Landelijke Voorziening (LV).

Toegang tot de LV BGT Controleservice

Voordat de BGT-bestanden aan de SVB-BGT worden aangeleverd, kunnen bronhouders en hun softwareleveranciers de bestanden zelf controleren op basis van de eisen die gesteld worden in de gegevenscatalogus BGT. Raadpleeg voor deze eisen:

Wilt u deze controle uitvoeren en hebt u nog geen toegang tot Mijn Kadaster? Informeer dan eerst bij de eerste beheerder van uw organisatie of uw organisatie al toegang heeft tot Mijn Kadaster. Is dit niet het geval? Vraag dan toegang aan met het BGT aanmeldformulier.

Terugmelden onjuistheden in de BGT 

Twijfelt u aan de juistheid van een gegeven in de BGT? Dan kunt u dit melden via de website Verbeter de Kaart. Vanaf het moment van gebruik van de BGT is voor overheidsorganisaties en bestuursorganen terugmelden verplicht.

Opmerkingen over de werking?

In de opbouwfase van de LV BGT en de Controleservice BGT probeert het Kadaster zo zorgvuldig mogelijk de meest actuele versie aan u beschikbaar te stellen. Werkt de LV BGT of de Controleservice BGT toch niet correct? Dan stellen wij het op prijs als u dit bij ons meldt. U kunt hiervoor contact opnemen met de klantenservice BGT. Ook voor vragen of opmerkingen kunt u hier terecht.

BGT vraag en antwoord

Onderstaand document bevat een antwoord op alle bij ons bekende vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Kijkt u dan op de website van SVB-BGT of de pagina RO-standaarden - Ruimtelijke ordening op de website van Geonovum.

BGT Kwaliteitsdashboard voor bronhouders

Het BGT Kwaliteitsdashboard voor bronhouders geeft per bronhouder inzicht in de kwaliteit van de gegevens van de BGT. Toegang tot het BGT Kwaliteitsdashboard gaat via 'Mijn Kadaster'.
Hoe het kwaliteitsdashboard werkt en hoe de gegevens van de rapportages tot stand komen, leest u in de toelichting. In de Quick Reference Card vindt u een compacte beschrijving van de werking van het kwaliteitsdashboard.

Optimaliseren Kwaliteitsdashboard

Uw opmerkingen over de werking van het dashboard of suggesties voor aanvullende rapportages zijn zeer welkom. Dit stelt ons in staat om het BGT Kwaliteitsdashboard voor bronhouders te verbeteren. Wilt u iets verbeteren of hebt u een verzoek? Stuur uw vraag of opmerking dan naar ons via e-mail.

Documentatie Landelijke Voorziening BGT

Meer informatie

Vragen?

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met de Klantenservice BGT.