Bewaarderstelefoon

Bij de bewaarderstelefoon kunt u terecht met complexe juridische vragen.

Voorbeelden zijn:

  • voorbespreken bijzondere juridische constructies (casuïstiek);
  • juridisch inhoudelijke vragen (bijvoorbeeld 'kan een zakelijk recht van gebruik worden gevestigd t.b.v. een rechtspersoon?');
  • juridische achtergronden van wet- en regelgeving;
  • juridische discussies over ANI – VTV beslissingen.

De bewaarderstelefoon is op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar.

Telefoon: 088-183 22 42