Bewaarderstelefoon

Bij de bewaarderstelefoon kunt u terecht met complexe juridische vragen.

Voorbeelden zijn:

  • voorbespreken bijzondere juridische constructies (casuïstiek)
  • juridisch inhoudelijke vragen (bijvoorbeeld 'kan een zakelijk recht van gebruik worden gevestigd t.b.v. een rechtspersoon?')
  • juridische achtergronden van wet- en regelgeving
  • juridische discussies over ANI – VTV beslissingen

Twijfel over de inschrijfbaarheid van uw akte

U kunt bij ons terecht met juridisch-inhoudelijke vragen over de inschrijfbaarheid van akten. Dat kan al vóórdat u de akte in concept gereed heeft. Wilt u vroegtijdig weten of een onderdeel in de akte voldoende duidelijk door u wordt verwoord of de akte op de door u bedoelde wijze kan worden verwerkt? Belt u ons dan eerst en bespreek de casus. We denken graag met u mee. De bewaarder kan u vragen om het betreffende tekstgedeelte van de akte toe te zenden ter verduidelijking van de casus. 
Het is niet de bedoeling dat u een (deel van de) concept-akte zonder voorafgaand telefonisch contact met ons opstuurt. Daarvoor is het aantal dagelijkse telefonische contacten te groot. Dit is ook de reden dat integrale beoordeling van (concept-)akten op de inschrijfbaarheid of verwerking van de akte in de BRK niet kan plaatsvinden.

Telefonisch te bereiken op werkdagen

De bewaarderstelefoon is op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar.

Telefoon: 088-183 22 42