Belangrijke lessen bij vrijwillige kavelruil

De belangrijkste les bij vrijwillige kavelruil? “De voorwaarde dat de gemeente zich volledig verbindt aan deze manier van herontwikkelen.” Frank Frowijn zag als wethouder in Heemskerk een gouden kans om vrijwillige kavelruil in te zetten bij de stadsvernieuwing. Hoewel het uiteindelijk anders uitpakte, is zijn enthousiasme er niet minder om. Frowijn deelt de belangrijkste lessen die hij leerde.

Kavelruil kan bij stedelijke herstructurering leiden tot minder kosten

Wat Frowijn opviel was dat de kosten van herstructurering op basis van kavelruil veel lager waren dan bij de traditionele gebiedsontwikkeling. “Die vraagt namelijk een stevige voorinvestering in aankopen en daaruit volgende rentelasten. Dat heb je bij kavelruil niet. Doordat deelnemende partijen hun vastgoed inbrengen, hoeft de gemeente geen vastgoed op te kopen.”

Laat eigenaren perspectief zien

Een gemeente moet volgens Frowijn eigenaren laten inzien dat herverkaveling een project is van henzelf. “Zij brengen eigendommen in, zij profiteren.” Daarnaast erkent Frowijn dat het perspectief voor de eigenaren interessant genoeg moet zijn. “Hoe hoger de waardesprong, hoe meer er valt te verdelen, en hoe groter het animo van de eigenaren.”

Kavelruil vraagt om capaciteit, deskundigheid en doorzettingsvermogen

Volgens Frowijn heeft de gemeente belangrijke, faciliterende verantwoordelijkheid bij de praktijk van herverkaveling. “Stedelijke kavelruil is een arbeidsintensief proces dat veel doorzettingsvermogen en deskundigheid vereist. Daarvoor heb je als gemeente veel deskundigheid en voldoende capaciteit nodig.”

Zorg als gemeente voor onderhandelingsruimte en wisselgeld

Als gemeente heb je wat te vergeven. Geef dat niet te snel weg. “Wat ook niet heeft meegeholpen is dat de woonbestemming al was vergeven voordat de onderhandeling over herverkaveling startte”, benadrukt Frowijn. “Ik had als wethouder daardoor geen wisselgeld voor de ontwikkelaar.”

Gratis magazine

In het magazine ‘Kijk op…’ leest u meer over de aanpak en de achtergrond bij dit project. Vraag het magazine aan, en ontvang het gratis.
 
Meer informatie en bestellen