Het inrichten van stedelijk gebied; dat is ook het ontwikkelen en herstructureren van bedrijventerreinen. In Nederland is een groot aantal verouderde bedrijventerreinen in de loop van de tijd opgeslokt door de stad. Sommige bedrijven die gevestigd zijn op deze terreinen worden belemmerd in hun functioneren, en hun toekomstplannen zijn soms lastiger te realiseren. De transformatie van deze terreinen naar gemengd gebied met wonen en werken ligt voor de hand. Wat betekent dit voor de eigenaren en ondernemers en wat is het perspectief op de huidige locatie of elders? 

Samenwerken met eigenaren

Eigenaren zijn een belangrijke partij om gebieden toekomstbestendig te transformeren. De vele complexe afwegingen die komen kijken bij (her)ontwikkelen is vaak geen kernactiviteit van een eigenaar en/of ondernemer. Bij de aanpassing van het gebied waar hun bedrijf is gevestigd, hebben eigenaren veel vragen als:

  • β€œIs het voor mij interessant om mijn vastgoed en/ of onderneming in te laten schikken? Of doe ik er beter aan om een andere locatie te zoeken voor mijn bedrijf?” 
  • "Is het verstandig om samen met andere eigenaren te gaan ontwikkelen?”

Gelijkwaardig samenwerken met elkaar en met de gemeente helpt om voor iedereen het juiste perspectief te bieden. Deze manier van samenwerken stimuleert! 

Ontwikkeling mogelijk door onafhankelijke rol

Een gemeente heeft vaak ook eigen belangen. Het Kadaster kan als onafhankelijke partij het proces en de samenwerking tussen eigenaren begeleiden. Zo hebben de betrokken partijen meer vertrouwen en begrip voor elkaar.

Ieder bedrijventerrein is anders, en dat vraagt om een maatwerkoplossing. Soms is aan- of verkoop de beste oplossing. Bij andere terreinen kan herverkaveling leiden tot samenwerkingsafspraken waardoor ontwikkelingen mogelijk worden.

Wat kunnen wij hierin betekenen?

  • samen met eigenaren werken aan een gedragen gebiedsvisie
  • stap van visie naar uitvoering met de betrokken partijen. Wij richten ons met name op de samenwerking met eigenaren en andere partijen, zodat er een gelijkwaardig speelveld ontstaat.
  • het veranderingsproces ondersteunen met relevante (gecombineerde) data en (digitaal) kaartmateriaal. Meer hierover leest u op de pagina Inzet data bij stedelijke gebiedsontwikkeling.

Best practices

Meer weten over onze ervaring met eerdere projecten? Lees de volgende best practices: