BAG releases

Net als afgelopen jaar zal ook komend jaar de focus liggen op het implementeren van de gewijzigde Wet BAG. Voornaamste doel is het in productie nemen van de nieuwe producten.

Sinds februari 2017 is een kwaliteitsdashboard voor bronhouders beschikbaar. In dit dashboard analyseren we bepaalde onderwerpen en gegevens in de BAG op interne consistentie van de data en op actualiteit. Sinds maart 2017 is een deel van de informatie in het kwaliteitsdashboard voor bronhouders ook beschikbaar voor afnemers.

Gebruik van informatie uit de BAG is dankzij de verbeterde BAG Viewer eenvoudiger. Ook is actuele informatie uit de BAG inmiddels via een API als Linked data beschikbaar. 

Wijzigingsverzoeken

In het overzicht van wijzigingsverzoeken treft u de wijzigingsverzoeken, inclusief de status, aan die bekend zijn bij het Kadaster.  

Aanpassingen worden als volgt doorgevoerd:

  • bronhouders, afnemers en de beheerder doen een of meerdere wijzigingsvoorstellen; 
  • de beheerder brengt de wijzigingsvoorstellen in kaart; 
  • het BAG BAO besluit welke wijzigingen worden doorgevoerd;
  • de impact van de wijzigingen wordt bepaald en een planning wordt opgesteld. 

Documentatie

Op de pagina BAG documentatie vindt u de nu geldende documentatie voor de Landelijke Voorziening BAG.

Vragen?

Voor al uw vragen over de Basisregistratie Adressen en Gebouwen kunt u contact opnemen met de Klantenservice BAG.