Feedback

Heeft u tips of opmerkingen over het kwaliteitsdashboard? We waarderen uw mening. Uw opmerkingen helpen ons het dashboard te verbeteren en geven ons inzicht.

Geeft u dus aan welke specifieke rapportages u zou willen gebruiken of welke verbeteringen we kunnen aanbrengen.

Laat het ons weten via het feedbackformulier.