BAG conformiteitstoets

Meer informatie over de doelstellingen en uitgangspunten van de conformiteitstoets vindt u in het document ‘BAG Doelstelling en uitgangspunten’.

Melden

U kunt de toets uitvoeren wanneer u wenst. Zodra u de toets heeft doorlopen, kunt u het rapport sturen naar de klantenservice BAG

Wij zullen de uitkomst bekijken en u een terugkoppeling geven. 

Uitvoeren conformiteitstoets

U moet de conformiteitstoets uitvoeren op een externe testomgeving (ETO of CTO). Voor het uitvoeren van testen en/of de conformiteitstoets wordt een gebied in de Noordzee toegewezen. Als de toets succesvol is doorlopen, ontvangt u een conformiteitsverklaring.

Voor het uitvoeren van de conformiteitstoets stellen wij testgegevens beschikbaar:

Afgegeven conformiteitsverklaringen

Op het overzicht conformverklaarde applicaties ziet u per leverancier voor welke applicatie(s) en koppelvlakken de conformiteitstoets met goed gevolg is afgelegd.