BAG bronhouders

De BAG bestaat uit een register enerzijds en een registratie anderzijds. De registratie richt zich voornamelijk op een actuele weergave van gegevens en fungeert daarbij als ingang van het register. Het register omvat de authentieke (bron)documenten waarin de feiten zijn beschreven die aan de in de registratie opgenomen gegevens ten grondslag liggen.

Gemeenten zorgen, binnen 4 werkdagen na de vaststelling van het brondocument, voor opname van de gegevens in de registratie en inschrijving van het document in het register. Na registratie moeten de gegevens binnen 1 werkdag aangeboden worden aan de Landelijke Voorziening BAG.

Productieomgeving landelijke voorziening BAG

U maakt via een koppelvlak met behulp van een certificaat, verbinding met de productieomgeving van de LV BAG. Het koppelvlak verzorgt de uitwisseling van gegevens tussen de gemeentelijke BAG-applicatie en de LV BAG.

Waar vind ik het koppelvlak en meer informatie daarover?

Klik op de schema-pagina op 'BAG-bronhouders'. De link naar het koppelvlak wordt aangeboden als zip-file in de kolom 'download'

Op de pagina BAG-koppelvlak staan technische pdf-documenten waarin alle aspecten van het koppelvlak staan beschreven.

Conformiteitstoets

Voordat u uw BAG-applicatie aan kunt sluiten op het koppelvlak, moet u een conformiteitstoets uitvoeren. Op de pagina 'conformiteitstoets' vindt u meer over deze toets.

BAG releases

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen is niet statisch. Ontwikkelingen in beleid, informatiebehoefte en technologie zorgen voor aanpassingen. Deze aanpassingen worden beschreven op de pagina BAG releases

Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Vanaf 1 juli wordt de BAG op een aantal punten gewijzigd. Gemeenten krijgen een grotere rol in de kwaliteitscontrole en de structuur van de wetgeving wordt aangepast.

De belangrijkste wijziging betreft de inrichting van de kwaliteitszorg en het toezicht op de BAG. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteitscontrole ligt bij de gemeenten zelf.

De andere belangrijke wijziging vormt de structuur van de wet- en regelgeving en onderliggende documentatie. Waar eerst veel details in de wet geregeld waren, is de wet nu meer op hoofdlijnen beschreven.

De Catalogus BAG 2018 bevat de uitgangspunten en voorschriften die ervoor zorgen dat objecten in de BAG overal op dezelfde manier worden vastgelegd. Samen met de wet BAG en het besluit vormt de catalogus de normatieve en formele kern van de BAG vanaf 1 juli 2018.

Download de catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen 2018 op de website van het ministerie van BZK.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen rondom BAG? Meld u dan aan voor de BAG nieuwsbrief.

LinkedIn

Bent u bronhouder van de BAG? Praat mee en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via de groep 'BAG Bronhouders' op LinkedIn.

Documentatie

Op de pagina van het Ministerie van Binnenlandse Zaken vindt u een overzicht van de complete wet- en regelgeving van de Wet BAG.

De Catalogus BAG 2018 bevat de uitgangspunten en voorschriften die ervoor zorgen dat objecten in de BAG overal op dezelfde manier worden vastgelegd. Samen met de wet BAG en het besluit vormt de Catalogus BAG 2018 de normatieve en formele kern van de BAG vanaf 1 juli 2018.

Door gebruik te maken van voorbeelden vanuit de praktijk wordt in de Praktijkhandleiding op de website Github de normatieve kern in een aantal situaties nader toegelicht.

Op de pagina BAG documentatie vindt u de nu geldende documentatie voor de Landelijke Voorziening BAG.

 

Vragen?

Voor al uw vragen over de Basisregistratie Adressen en Gebouwen kunt u contact opnemen met de Klantenservice BAG.