Stap 4: vanaf migratie

Technische migratie (in overleg met leverancier en Kadaster)

Tijdens de technische migratie wordt de gemeentelijke BAG-registratie geconverteerd naar de BAG 2.0 vereisten. Ook wordt de vernieuwde BAG 2.0 software in gebruik genomen. Het verloop van deze technische migratie verschilt per leverancier. Uw leverancier kan u hier meer over vertellen. Aandachtspunten bij de migratie worden eventueel later nog aan dit stappenplan toegevoegd.

Toepassen nieuwe binnengemeentelijke werkprocessen

Nadat u de vernieuwde software in gebruik heeft genomen, eindigt de overgangsperiode voor uw gemeente. Vanaf dat moment moet u aan alle wettelijke vereisten voldoen, en de vernieuwde werkprocessen toepassen.

Afronden migratie (uiterlijk 31 december 2019)

Het afronden van de migratie houdt in:
  • buiten gebruik stellen van de oude BAG processen
  • aanpassen enkele gegevens op BAG 2.0 regelgeving 
Als laatste stap wordt de migratie volledig afgerond. Dat betekent: eventuele beperkte achterstanden door de migratie worden zo spoedig mogelijk weggewerkt. Daarnaast moeten objecten die nog volledig in onderzoek staan, worden aangepast. Dat kan door het afhandelen van het onderzoek of door het aanpassen van de in onderzoekstelling (door alleen die gegevens in onderzoek te laten staan waarbij twijfels zijn). Voor zover nog niet gebeurd worden de oude werkprocessen buiten werking gesteld.