Stap 2: vanaf 1 juli 2018

Toepassen gewijzigde regelgeving voor nieuwe mutaties (en bij terugmeldingen)

Sinds 1 juli 2018 gelden de nieuwe regels voor alle nieuwe mutaties, met uitzondering van de zaken waarvoor aangepaste software vereist is. Zoals nieuwe statussen en het in onderzoek  zetten per attribuut. Hiervoor geldt de plicht pas na ingebruikname van de vernieuwde BAG-software.

Van u, als BAG-beheerder, wordt verwacht dat u vanaf deze stap in ieder geval de nieuwe regels voor objectafbakening, zoals beschreven in de Catalogus BAG 2018, toepast. Daarnaast bepaalt u de gebruiksoppervlakte volgens de nieuwe meetinstructies. Ook gebruikt u vanaf nu de vernieuwde standaarddocumenten. 

Praktijkhandleiding

Op 1 juli 2018 is de online praktijkhandleiding BAG beschikbaar gesteld. Het is een praktische handleiding bij het toepassen van de Catalogus BAG 2018. U vindt de praktijkhandleiding BAG op de website van Github.

Start overgangsperiode voor regelgeving over systeemvereisten

Vanaf 1 juli 2018 start ook de overgangsperiode voor de regelgeving over systeemvereisten. Omdat u als BAG-beheerder nog niet kunt beschikken over vernieuwde BAG-software is het nog niet mogelijk om hieraan volledig te voldoen. Naast het nog niet kunnen verwerken van nieuwe statussen en het in onderzoek plaatsen van individuele attributen, in plaats van volledige objecten, gaat het hierbij ook om de uitwisseling van gegevens met de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG).

Tot de vernieuwde software in gebruik wordt genomen, blijft de uitwisseling nog verlopen volgens de oude specificaties. De overgangsperiode voor uw gemeente eindigt zodra u de vernieuwde software in gebruik neemt. Vanaf dat moment moet u aan alle wettelijke eisen voldoen.

Zelfcontrole ENSIA 2018 uitvoeren en bestuurlijke rapportage aanleveren 

Voor de zelfcontrole maakt u gebruik van de verantwoordingssystematiek en het proces dat voor gemeenten is ontwikkeld voor een ‘eenduidige normatief en single informatie audit’ (ENSIA). Dit betekent dat u voor de zelfcontrole 2018 de vragenlijst 2018 moet invullen. Deze gaat specifiek over de taken voor de basisregistratie adressen en gebouwen. Dit moest u vóór 31 december 2018 doen. Daarnaast moet u vanaf nu ook jaarlijks een bestuurlijke rapportage aanleveren. De eerste keer doet u dit vóór 1 mei 2019.

Naar stap 3: vanaf eind 2018

Terug naar stap 1c: werkafspraken maken