Stap 1: voor 1 juli 2018

Het is belangrijk om uzelf als BAG-beheerder goed op de hoogte te stellen van wat er is veranderd door de gewijzigde wet- en regelgeving.

De veranderingen zijn uitgebreid gedocumenteerd. Hierdoor wordt het voor u eenvoudiger om snel de verschillen met de huidige situatie in beeld te krijgen. Daarnaast is het belangrijk om kennis te nemen van een aantal bijzondere afspraken die gelden voor de periode na de inwerkingtreding van de gewijzigde wet- en regelgeving.

1A Kennis opdoen over de wijzigingen in de BAG-regelgeving en de werkwijze tijdens de overgangsperiode

Het kennis opdoen over de wijzigingen in de BAG-regelgeving en de werkwijze tijdens de overgangsperiode bestaat globaal uit vier stappen.

Lees meer over vier stappen in kennis opdoen

1B Voorbereiden nieuwe gemeentelijke regelingen en model brondocumenten

De gewijzigde wet- en regelgeving voor de BAG heeft enkele gevolgen voor de door gemeenten gebruikte mandaatregelingen en standaarddocumenten. Deze moeten worden aangepast aan gewijzigde benamingen en artikelnummers in de Wet BAG en het Besluit BAG.

Lees meer over gewijzigde bepalingen en stappen die u kunt zetten

1C Werkafspraken maken over aanpassing binnengemeentelijke processen

Door de wijzigingen in de wet- en regelgeving moeten een aantal binnengemeentelijke processen worden aangepast. Een deel van deze wijzigingen geldt direct vanaf 1 juli 2018. Een ander deel van de wijzigingen kan pas worden ingevoerd als vernieuwde BAG 2.0 software in gebruik wordt genomen.

Lees meer over waar u mee aan de slag kunt gaan