App Topo GPS gebruikt open data van het Kadaster

Topo GPS van het bedrijf rdzl is een navigatie-app voor buitenactiviteiten als wandelen en fietsen. Voor rdzl is het essentieel dat gebruikers zoveel mogelijk details op het scherm zien. Het bedrijf gebruikt daarvoor open data van het Kadaster: de Topografische kaart van Nederland. Met nu een extra dimensie: gebruikers kunnen mogelijke fouten op de kaart terugmelden via de app. Rechtstreeks aan het Kadaster.

Wegen, fietspaden, landsoorten, sloten, en bebouwing: het is allemaal te herkennen binnen Topo GPS. 

Topografische kaart van Nederland

De app toont TOP25raster, de Topografische kaart van Nederland op schaal 1:25.000. Daarnaast maakt de app gebruik van TOP10NL, het digitale topografische basisbestand van Nederland. De gebruiker herkent zijn huidige positie via een duidelijke rode stip op de kaart. Hij kan routes opnemen, plannen, importeren, ze weer oproepen, en delen via internet. Ook kunnen eenvoudig Rijksdriehoekscoördinaten op de kaart worden afgelezen en als waypoint worden ingevoerd. De kaarten worden op het mobiele apparaat opgeslagen. Daardoor is Topo GPS ook zonder internetverbinding te gebruiken. In december 2014 wordt de resolutie van TOP25raster verdubbeld, waardoor de kaarten in de app nog scherper worden. De app is beschikbaar voor Apple-apparatuur. De Android-versie verschijnt in het voorjaar van 2015.

Terugmeldfunctie

Soms komt het voor dat de actualiteit de kaart inhaalt. Bijvoorbeeld wanneer een gebouw inmiddels gesloopt is maar wel nog op de kaart staat. Of wanneer de loop van een bospad is gewijzigd. Topo GPS biedt gebruikers de mogelijkheid om fouten rechtstreeks te melden aan het Kadaster. Om hun melding te verduidelijken, kunnen ze foto’s of GPS-gegevens toevoegen. De status van alle meldingen is te zien op een statuskaart. Het Kadaster beoordeelt de meldingen op basis van luchtfoto’s en panoramafoto’s en laat vervolgens weten of de melding correct is. Tussen juni en oktober 2014 heeft het Kadaster 63 meldingen gekregen van de Topo GPS-gebruikers. Daarvan is 41% goedgekeurd en 32% afgekeurd. De overige 27% wacht op de beschikbaarheid van een actuele luchtfoto. Een mooi voorbeeld van samen met de gebruiker het product verbeteren.

Open data Kadaster

Veel overheidsgegevens zijn openbaar en mogen door iedereen worden gebruikt en verspreid. Ook het Kadaster biedt gegevens aan als open data. Onder meer de Basisregistratie Topografie, de Basisregistraties Adressen en Gebouwen en de Digitale kadastrale kaart en de gemeente- en provinciegrenzen uit de Basisregistratie Kadaster.