AGRS

Wat is het AGRS?

Het Actief GNSS Referentie Systeem (AGRS) is de basis voor de geodetische infrastructuur van Nederland. GNSS staat voor Global Navigation Satellite System. AGRS is de schakel tussen het Rijksdriehoeksstelsel (RD), het Normaal Amsterdams Peil (NAP) en internationale systemen zoals ETRS89 en WGS84. Het AGRS bestaat uit een aantal permanente referentiestations uitgerust met GNSS-antennes en -ontvangers. Een deel van deze stations draait ook mee in internationale GNSS-netwerken.

Waarvoor wordt het AGRS gebruikt?

Het AGRS wordt gebruikt als referentie voor RD en ETRS89 in Nederland. Het Kadaster en Rijkswaterstaat gebruiken het systeem voor de bepaling van GNSS-kernnetpunten en het certificeren van GNSS-referentiestations. Ook is het AGRS een informatiebron voor wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld bodembeweging en zeespiegelstijging.

AGRS-data downloaden

Het systeem levert dagelijks databestanden met fase- en codemetingen. Deze zijn afkomstig van alle frequenties van o.a. de GPS, Glonass en Galileosatellieten die ontvangen worden op de referentiestations. Deze bestanden in RINEX-formaat kunt u downloaden via de website van de TU-Delft.

Referentiestations

Een overzicht van de AGRS-referentiestations op alfabetische volgorde met per station de afkorting en de locatie van de GNSS-antenne. Als u op de plaatsnaam van een station klikt krijgt u uitgebreide informatie van het station, zoals het type antenne en ontvanger.

Plaatsnaam station Afkorting Beschrijving locatie GNSS-antenne
Apeldoorn APEL Op het Kadasterkantoor in het centrum van Apeldoorn.
Ameland AMEL Op mast nabij RWS-gebouw aan de Ballumerweg, Nes op Ameland.
Delft DELF Op het Van Swindenlaboratorium (VSL) in Delft.
Delft DLF1 Op het Van Swindenlaboratorium (VSL) in Delft.
Eijsden EIJS Op mast naast het peilmeetstation van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in Eijsden.
IJmuiden IJMU Op peilmeetstation van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) op de pier bij IJmuiden.
Kootwijk KOS1 Op de achterzijde van gebouw A, ook wel genoemd de kathedraal, van het voormalige zendstation van Radio Kootwijk.
Schiermonnikoog SCHI Op gebouw van Wetterskip Fryslan aan de Reeweg op Schiermonnikoog.
Terschelling TERS Op mast naast het peilmeetstation van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ). Op dit peilmeetstation in Terschelling West worden sinds de 19e eeuw getijdengegevens verzameld.
Texel TXE2 Op peilmeetstation van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) aan de haven van Oudeschild op Texel.
Vlieland VLIE Op huis van Rijkswaterstaat aan de Havenweg te Vlieland.
Vlissingen VLIS Op peilmeetstation van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) te Vlissingen.
Westerbork WSRA Op mast op het terrein van de radiosterrenwacht van de stichting Astronomisch Onderzoek in Nederland (ASTRON) in Westerbork.

Coördinaten AGRS-stations

Een overzicht van de coördinaten van AGRS-referentiestations in ETRS89, RD en NAP.

Vragen?

Neem voor uw vragen contact op met de Klantenservice Rijksdriehoeksmeting