Aanvullende verzoeken tot verbetering

Tenaamstelling Rabobank

In december zijn de Coöperatieve Rabobank U.A. en de Rabohypotheekbank N.V. gefuseerd

Na de fusie is er nog maar 1 Rabobank tenaamstelling:

Coöperatieve Rabobank U.A. (Handelsregisternummer 30046259)

statutair gevestigd te Amsterdam

Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht

Postbus 221, 5600 MA Eindhoven

Vanaf inschrijfdatum 1 januari 2019 mag alleen deze naam als verkoper, koper of schuldeiser voorkomen in de in te schrijven stukken.

Mocht in een levering- of hypotheekakte toch de oude naam van een Rabobank voorkomen, (in dit geval vooral Rabohypotheekbank N.V.) dan zenden wij een Verzoek tot Verbetering.

Dient u accurate royementsakten in?

Het zou makkelijk zijn om in een royementsakte te vermelden dat alle percelen worden doorgehaald met uitzondering van één of meer specifieke percelen. Helaas, zo werk het niet. 

Wij zouden dan moeten onderzoeken op welke percelen de hypothecaire inschrijving nu nog rust en onderzoek moeten doen naar vorige akten van die percelen. Dat is niet juist. Het is de taak van de notaris om actuele kadastrale aanduidingen aan te leveren. En om duidelijk te vermelden op welk perceel een hypotheek nog rust en blijft bestaan en op welke percelen de inschrijving wordt doorgehaald.

Stuk is al doorgehaald in een doorhaling

Wanneer een doorhaling wordt ingeschreven van een stuk dat reeds is doorgehaald, geeft ons registratiesysteem een waarschuwing. Dit is een reden voor een Verzoek tot verbetering (VTV). Het zou namelijk kunnen zijn dat er een fout deel en nummer in het stuk is opgenomen. Ook als het deel en nummer wel klopt is dit reden voor een VTV aangezien het stuk reeds is doorgehaald.
Indien blijkt dat in de doorhaling een verkeerd deel en nummer is opgenomen kan de akte verbeterd worden. 
Indien er geen fout deel en nummer is opgenomen maar het stuk reeds is doorgehaald dan kan een verklaring van waardeloosheid worden aangeboden. De notaris mag het stuk zelf waardeloos verklaren. Een verklaring van partijen is in dit geval niet vereist. “Vervuiling” met overbodig in het Openbaar Register ingeschreven stukken wordt daarmee voorkomen.

Verklaring van erfrecht waarbij erflater niets op naam heeft

Indien een verklaring van erfrecht wordt ingeschreven, wordt vervolgens gecontroleerd bij welke registergoederen de erflater/erflaatster in de registratie gerechtigde is. Als vervolgens blijkt dat de erflater/erflaatster, noch zijn/haar partner iets op naam heeft wordt er een Verzoek tot verbetering gestuurd aangezien het stuk niet kan worden toegepast. De notaris kan vervolgens de inschrijving waardeloos verklaren. De notaris mag het stuk zelf waardeloos verklaren. Een verklaring van partijen is in dit geval niet vereist. “Vervuiling” met overbodig in het Openbaar Register ingeschreven stukken wordt daarmee voorkomen.