Workshop Gebiedsscan op congres Omgevingswet

Het Kadaster verzorgt samen met de gemeenten Utrecht en Eindhoven een workshop op het congres ‘Omgevingswet: Leren van de pioniers’. De workshop gaat over de website Gebiedsscan. Hierop zijn omgevingsdata verzameld die van pas komen bij gebiedsontwikkeling.

Op de website Gebiedsscan kunt u uw eigen gemeentelijke gegevens verrijken met gegevens van andere partijen. Ook kunt u kaartlagen en data aan- en uitzetten. U ziet in één oogopslag alle informatie die u nodig hebt om goede gebiedsplannen te maken.

In de workshop nemen de 3 partijen u mee door de website. Dit beantwoordt vragen als:

  • Welke omgevingsgegevens zijn er eigenlijk?
  • Welke handige combinaties kan ik maken met externe datasets?
  • Wat is er onder de motorkap allemaal nodig om die informatie zo beschikbaar te maken?

Proeftuin Omgevingswet

De website is een initiatief van de genoemde 3 partijen. In de geest van de nieuwe Omgevingswet zijn alle ruimtelijke data, documenten, vergunningen en normen op 1 plek samengebracht. De pilot maakt deel uit de Proeftuin Omgevingswet Kadaster. Een online omgeving waarin we samen met andere (overheids)organisaties werken aan nieuwe concepten voor producten of diensten met betrekking tot de leefomgeving.

Programma en aanmelden

Binnenlands Bestuur organiseert het congres.

Wanneer: Donderdag 27 september
Waar: Cultuur- en Congrescentrum Antropia in Driebergen

Programma en aanmelden