Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) per 1 april 2020 van kracht

De Tweede en de Eerste Kamer hebben ingestemd met het voorstel tot wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb). De wijziging wordt per 1 april 2020 van kracht. Dat betekent dat er nu een wettelijke basis ligt onder het project Beter Kenbaar, zodat we alle publiekrechtelijke beperkingen van alle bestuursorganen in de Basisregistratie Kadaster (BRK) kunnen gaan registreren.

Wat betekent dit voor verschillende partijen?

Door de wijziging gaat er het een en ander veranderen. Voor de gemeenten is dit het meest ingrijpend; zij hoeven geen eigen registratie meer bij te houden. Het Kadaster kan de huidige Landelijke Voorziening Wkpb op termijn afbouwen. De andere bestuursorganen (waterschappen, provincies en ministeries) gebruiken al de basisregistratie Kadaster (BRK) voor het registreren van hun gegevens. Wel zal het proces voor inschrijving voor hen veranderen.

Verruiming van de objecttypen waarop beperkingen worden gelegd

Alle bestuursorganen krijgen méér keuzemogelijkheden voor het leggen van een beperking. Tot nog toe was een beperking op een kadastraal perceel verplicht. Het wordt ook mogelijk om een beperking te leggen op een object uit de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) (bijv. een pand), uit de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (bijv. een brug) en ook op een ‘eigen’ contour (bijv. een bodemverontreiniging). Hiermee sluiten we aan op het stelsel van basisregistraties​.

​Volledige beperkingeninformatie

De nieuwe Wkpb maakt het mogelijk om de volledige beperkingeninformatie van alle bestuursorganen op een Kadaster Online (KOL) bericht weer te geven. Hiermee komen we tegemoet aan een belangrijke wens van onze gebruikers (met name het notariaat). 

Vanaf 1 januari 2021 is de vernieuwde Wkpb een feit

Gedurende de transitieperiode (tot en met 31 december 2020) gaan bestuursorganen een voor een over op het nieuwe systeem. 

​Meer informatie over de Wkpb ontwikkelingen?

Lees het op onze zakelijke website