Waardevol inzicht beheer informatie gebouwen door hackathon

Hoe deel je informatie over gebouwen met bevoegde personen en instanties? Wij daagden ICT’ers uit deze vraag te beantwoorden tijdens de Odyssey Blockchain & AI Hackathon.

Half april was Groningen de plaats waar ICT’ers in 3 dagen tijd in vele teams aan zogenaamde challenges werkten om oplossingen voor publieke digitale infrastructuur te vinden.

Protocol ontwikkelen

ICT-architect Nick van Apeldoorn bedacht samen met collega’s van het Kadaster een challenge. “Deelnemers moesten in teams een protocol bedenken, dat ervoor zorgt dat gevalideerde informatie over gebouwen alleen met bevoegde personen en instanties kan worden gedeeld.”

Veel verschillende ‘gebouwpaspoorten’

“Informatie over gebouwen is momenteel erg verspreid over verschillende eigenaren en elke eigenaar slaat die informatie op zijn eigen manier op. Daardoor zijn er veel verschillende ‘gebouwpaspoorten’. Hoe laat je al die ‘gebouwpaspoorten’ op een heldere en betrouwbare manier met elkaar communiceren? En wat zijn incentives om deze informatie te delen? Dat was de uitdaging”, legt Nick uit.

5 teams, 3 dagen

Maar liefst 5 teams gingen de uitdaging aan. Zij probeerden in 3 dagen een oplossing te bedenken. Daarbij kwamen de achtergronden van de teams goed naar voren. Eén team richtte zich bijvoorbeeld vooral op de autorisatie: hoe bepaal je en leg je vast wie informatie mag toevoegen en wie toegang heeft tot welke data? Een ander team was meer bezig met validatie, dus hoe zorg je dat gegevens als geldig beoordeeld kunnen worden?

Interessante invalshoeken

“We zagen interessante invalshoeken. Denk aan het verzamelen van informatie door het toevoegen van een spelelement (gamification), en het koppelen van de gegevens over woningen met gebruiksinformatie van bewoners”, licht Nick toe.

Belangrijke inzichten

“Het documenteren van de overwegingen, keuzes en code van de teams geeft ons belangrijke inzichten over hoe we een protocol kunnen opbouwen. Dat is van grote waarde voor het Kadaster.”

Meer weten over open data

Openbare overheidsgegevens mogen door iedereen worden gebruikt en verspreid. Ook het Kadaster biedt deze zogenaamde open data aan, onder meer voor softwareontwikkelaars. Lees er meer over op de pagina Open data.

Werken in IT bij het Kadaster?

Bekijk onze vacatures.