Volledigheidscontrole BRK Levering nu mogelijk

Binnen BRK Levering hebben we voor de controle op de volledigheid van de afgenomen data en mutatiebestanden, een aantal aanpassingen doorgevoerd in onze downloadservice.

Er is per individuele afgifte een contract-/afgiftenummer toegevoegd. Op basis hiervan kan worden gecontroleerd of er mutatiebestanden gemist zijn.

Daarnaast heeft de gebruiker nu de mogelijkheid een controle uit te voeren op de volledigheid van het binnengehaalde bestand. Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken zal uw softwareleverancier een wijziging moeten doorvoeren. De bij ons bekende softwareleveranciers zijn geïnformeerd over deze aanpassing.

Meer informatie

Meer informatie en handleidingen kunt u vinden op onze pagina Schema's, optie ‘GDS2’.