Verwijderen van aangeboden depot tekeningen

De 2-jaarstermijn voor een aanzienlijk aantal depot tekeningen is verstreken.

De 2-jaarstermijn voor een aanzienlijk aantal depot tekeningen is verstreken. Daarom start het Kadaster binnenkort met het verwijderen van digitaal en analoog aangeboden tekeningen die bij een aanvraag vaststelling complexaanduiding horen. U kunt zelf ook proactief een aanvraag intrekken via dit formulier.

Wat gebeurt er bij verwijdering?

Naast het verwijderen van aanvraag en tekening(en) wordt ook de voorgenomen (onder-/wijziging) splitsing in de Basisregistratie Kadaster teruggedraaid. Hiermee worden de gereserveerde appartementsaanduiding(en) weer vrijgegeven.

2-jaars bewaartermijn van tekeningen

Een in depot genomen bijlage bij een splitsingstekening, kan tot 2 jaar na in depot name aan een ter inschrijving aan te bieden akte gekoppeld worden. Na deze periode kan dat niet meer. Zie Kadasterregeling 1994, artikel 10 lid 67 en 8.