Vernieuwing Wkpb van start!

Nadat in februari 2018 de Definitiestudie Beter Kenbaar was goedgekeurd door de Projectstuurgroep, heeft de VNG een uitvoeringstoets laten doen op het projectvoorstel. De uitkomst daarvan is dat de VNG van harte instemt met de uitvoering van het project.

De Projectstuurgroep (voorgezeten door het ministerie van BZK) heeft op 27 juni 2018 groen licht gegeven voor de uitvoering van het project. De systeemaanpassingen in de Basisregistratie Kadaster (BRK) zullen in 2018 en 2019 worden gerealiseerd. De hoofdlijnen daarvan lees je in het document ‘Definitiestudie Beter Kenbaar.'

Nieuwe methode van aanleveren

Verdere uitwerking en inrichting gebeurt in samenwerking met de bronhouders. Zij zullen zich het komende jaar voorbereiden op een nieuwe methode van aanleveren. Het Kadaster zal samen met gemeenten de bestaande registraties controleren op volledigheid en actualiteit.

Afronding project

In 2020 zullen de gegevens van alle bronhouders overgaan naar het nieuwe systeem. Eind 2020 moet de registratie in zijn vernieuwde vorm klaar zijn.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de vernieuwingen binnen de Wkpb? Lees dan even het nieuwsbericht 'Vervolg vernieuwingstraject Wkpb.'