Verkavelen met de Wilg

Voor het realiseren van concrete doelen bij bodembeheer voor provincies. Wilt u aan de slag met het instrument landinrichting uit Wet inrichting landelijk gebied (Wilg)? Denk aan uitbreiding of verplaatsing van een functie in een gebied, of een aantal kleine gebieden vervangen door een groter gebied met dezelfde functie. 

U kunt bij ons terecht voor:

  • aanvullende informatie over verkavelen met de Wilg
  • ondersteuning bij uitvoering van een verkaveling op basis van de Wilg 

Gratis verkennend gesprek?

Wij vertellen u graag meer. Bel ons op 088-183 22 00 optie 2 of maak online een afspraak.

Aan de slag

Met het instrument landinrichting uit de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) kunt u als provincie concrete doelen realiseren voor bodembeheer. Denk aan uitbreiding of verplaatsing van een functie in een gebied, of een aantal kleine gebieden vervangen door een groter gebied met dezelfde functie. Gemeenten en waterschappen worden nauw betrokken worden bij de uitvoering.

Bepalen van keuzes

Hoe ziet de ruimtelijke structuur van een gebied eruit, wat is de verkavelingssituatie en hoe staat het met de grondposities? De bestaande situatie is bepalend voor de keuze van wat nodig is, en welke keuze moet worden gemaakt uit de verschillende instrumenten.

Rol van het Kadaster

Het Kadaster voert specifieke taken uit voor het inrichtingsplan, wettelijke herverkaveling en kavelruil. Dit omdat wij een wettelijke taak hebben: het waarborgen van de rechtszekerheid. En daarnaast is onze informatie over de rechtstoestand van percelen onontbeerlijk bij de voorbereiding en uitvoering van landinrichtingsprojecten.

Waar wij u bij kunnen helpen

  • aanvullende informatie over verkavelen met de Wilg
  • ondersteuning bij het voorbereiden en uitvoeren van een landinrichtingsproject
  • uitvoering specifieke taken voor het inrichtingsplan, wettelijke herverkaveling en kavelruil
  • informatie over de rechtstoestand van percelen