Verkavelen voor groei

Een innovatieve gebiedsgerichte manier van verkavelen voor overheid en boeren:

  • economisch rendabele landbouw
  • betere bereikbaarheid van boerenbedrijven 
  • verbetering waterberging 
  • hogere verkeersveiligheid
  • optimale inpassing van overheidsopgaven

Meer weten?

U leest meer op de website van Verkavelen voor groei'.

Sneller uitvoeren en lagere kosten

Verkavelingsprojecten sneller en tegen lagere kosten uitvoeren?

Betere bereikbaarheid van boerenbedrijven, betere waterberging, hogere verkeersveiligheid. En kosten die veel lager zijn dan bij een reguliere verkaveling.

'Verkavelen voor Groei' is een innovatieve gebiedsgerichte manier van verkavelen. Hiermee kunnen economisch rendabele landbouw en de inpassing van overheidsopgaven optimaal worden gecombineerd.

Voordelen voor alle partijen

Overheden moeten in het landelijk gebied grote opgaven realiseren. Bijvoorbeeld de resterende (herijkte) Ecologische Hoofdstructuur, Natura2000, de Kaderrichtlijn Water, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, infrastructuur en leidingtrajecten.

In diezelfde gebieden zijn boeren actief om een goed inkomen te genereren uit hun bedrijven.

Met de inzet van 'Verkavelen voor Groei' gaan geplande overheidsingrepen hand in hand met het verbeteren van de verkaveling.

Meer informatie

Lees meer op de website Verkavelen voor Groei